Είδος Μονάδας: Ξεν.Επιπλ.Διαμ.
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 9
Κωδικός τηλεφώνου (28340)
τηλ. 91198

επόμενη σελίδα