Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Απρίλιος - Νοέμβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 164
Απόσταση από θάλασσα: 200 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (28410)
τηλ. 61134

επόμενη σελίδα