Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Ιανουάριος - Δεκέμβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 15
Απόσταση από θάλασσα: 40 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (28430)
τηλ. 94205
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 322
Απόσταση από θάλασσα: 5 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (28430)
τηλ. 94211

επόμενη σελίδα