Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 178
Απόσταση από θάλασσα: 800 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (28410)
τηλ. 61403
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 215
Απόσταση από θάλασσα: 5 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (28410)
τηλ. 61303
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Απρίλιος - Νοέμβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 164
Απόσταση από θάλασσα: 200 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (28410)
τηλ. 61134
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Απρίλιος - Νοέμβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 40
Απόσταση από θάλασσα: 200 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (28410)
τηλ. 61134

επόμενη σελίδα