Είδος Μονάδας: Κάμπινγκ
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 55
Κωδικός τηλεφώνου (28410)
τηλ. 28420-93243, ελέγξτε αν λειτουργεί το κάμπινγκ

επόμενη σελίδα