Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 300
Απόσταση από θάλασσα: 20 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (28420)
τηλ. 61613
Είδος Μονάδας: Κάμπινγκ
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 66
Κωδικός τηλεφώνου (28420)
τηλ. 61213
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 63
Απόσταση από θάλασσα: 800 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (28420)
τηλ. 61815
Είδος Μονάδας: Ξεν.Επιπλ.Διαμ.
Μήνες Λειτουργίας: Μάιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 82
Απόσταση από θάλασσα: 800 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (28420)
τηλ. 61915
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 280
Απόσταση από θάλασσα: 200 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (28420)
τηλ. 61713
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 432
Απόσταση από θάλασσα: 5 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (28420)
τηλ. 61713
Είδος Μονάδας: Ξεν.Επιπλ.Διαμ.
Μήνες Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 28
Απόσταση από θάλασσα: 400 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (28420)
τηλ. 61356

επόμενη σελίδα