Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Ιανουάριος - Δεκέμβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 412
Απόσταση από θάλασσα: 20 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (28410)
τηλ. 28253
Είδος Μονάδας: Ξεν.Επιπλ.Διαμ.
Μήνες Λειτουργίας: Μάρτιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 203
Απόσταση από θάλασσα: 600 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (28410)
τηλ. 28971
Είδος Μονάδας: Ξεν.Επιπλ.Διαμ.
Μήνες Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 391
Απόσταση από θάλασσα: 5 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (28410)
τηλ. 26811
Είδος Μονάδας: Ξεν.Επιπλ.Διαμ.
Μήνες Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 74
Απόσταση από θάλασσα: 500 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (28410)
τηλ. 28576
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Μάρτιος - Νοέμβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 269
Απόσταση από θάλασσα: 50 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (28410)
τηλ. 22962
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Μάρτιος - Νοέμβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 326
Απόσταση από θάλασσα: 5 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (28410)
τηλ. 28400

επόμενη σελίδα