Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Μάρτιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 243
Απόσταση από θάλασσα: 5 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (28410)
τηλ. 22345
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 276
Απόσταση από θάλασσα: 5 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (28410)
τηλ. 23801
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Μάρτιος - Νοέμβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 259
Απόσταση από θάλασσα: 5 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (28410)
τηλ. 28400
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 455
Απόσταση από θάλασσα: 20 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (28410)
τηλ. 91300
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 187
Απόσταση από θάλασσα: 50 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (28410)
τηλ. 90200

επόμενη σελίδα