Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 92
Απόσταση από θάλασσα: 5 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (22280)
τηλ. 31121
Είδος Μονάδας: Ξεν.Επιπλ.Διαμ.
Μήνες Λειτουργίας: Ιανουάριος - Δεκέμβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 40
Απόσταση από θάλασσα: 350 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (22280)
τηλ. 31068
Είδος Μονάδας: Κάμπινγκ
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 67
Κωδικός τηλεφώνου (22280)
τηλ. 32889

επόμενη σελίδα