Είδος Μονάδας: Κάμπινγκ
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 67
Κωδικός τηλεφώνου (22280)
τηλ. 32889

επόμενη σελίδα