Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 53


Στις εγκαταστάσεις
Στα δωμάτια
 
Κωδικός τηλεφώνου (22260)
τηλ. 22242