Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 29
Κωδικός τηλεφώνου (26230)
τηλ. 92503
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Μάιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 81
Απόσταση από θάλασσα: 450 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (26230)
τηλ. 95450

επόμενη σελίδα