Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Ιανουάριος - Δεκέμβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 98
Κωδικός τηλεφώνου (26220)
τηλ. 24151
Είδος Μονάδας: Κάμπινγκ
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 166
Κωδικός τηλεφώνου (26220)
τηλ. 28543
Είδος Μονάδας: Κάμπινγκ
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 84
Κωδικός τηλεφώνου (26220)
τηλ. 24921
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Μάιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 44
Απόσταση από θάλασσα: 100 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (26220)
τηλ. 22902
Είδος Μονάδας: Κάμπινγκ
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 61
Κωδικός τηλεφώνου (26220)
τηλ. 24942
Είδος Μονάδας: Κάμπινγκ
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 114
Κωδικός τηλεφώνου (26220)
τηλ. 22721
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 95
Απόσταση από θάλασσα: 20 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (26220)
τηλ. 27311

επόμενη σελίδα