Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 29


Στις εγκαταστάσεις
Στα δωμάτια
 
Κωδικός τηλεφώνου (26230)
τηλ. 92503