Είδος Μονάδας: Κάμπινγκ
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 80
Κωδικός τηλεφώνου (26230)
τηλ. 95213
Είδος Μονάδας: Κάμπινγκ
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 59
Κωδικός τηλεφώνου (26230)
τηλ. 95095

επόμενη σελίδα