Είδος Μονάδας: Ξεν.Επιπλ.Διαμ.
Μήνες Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 119
Απόσταση από θάλασσα: 5 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (28210)
τηλ. 60667
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 157
Απόσταση από θάλασσα: 5 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (28210)
τηλ. 60660
Είδος Μονάδας: Ξεν.Επιπλ.Διαμ.
Μήνες Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 291
Απόσταση από θάλασσα: 400 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (28210)
τηλ. 60599
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Ιανουάριος - Δεκέμβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 369
Απόσταση από θάλασσα: 20 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (28210)
τηλ. 68350
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 85
Απόσταση από θάλασσα: 30 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (28210)
τηλ. 36860
Είδος Μονάδας: Ξεν.Επιπλ.Διαμ.
Μήνες Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 268
Απόσταση από θάλασσα: 150 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (28210)
τηλ. 60960

επόμενη σελίδα