Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 56
Κωδικός τηλεφώνου (28210)
τηλ. 93607

επόμενη σελίδα