Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Μάρτιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 161
Απόσταση από θάλασσα: 300 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (28250)
τηλ. 91112
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Μάρτιος - Νοέμβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 45
Απόσταση από θάλασσα: 5 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (28250)
τηλ. 91490
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 38
Απόσταση από θάλασσα: 20 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (28250)
τηλ. 91455
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 49
Απόσταση από θάλασσα: 10 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (28250)
τηλ. 91433

επόμενη σελίδα