Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Ιανουάριος - Δεκέμβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 107
Κωδικός τηλεφώνου (28210)
τηλ. 91015
Είδος Μονάδας: Ξεν.Επιπλ.Διαμ.
Μήνες Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 368
Απόσταση από θάλασσα: 5 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (28210)
τηλ. 83618
Είδος Μονάδας: Ξεν.Επιπλ.Διαμ.
Μήνες Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 140
Απόσταση από θάλασσα: 40 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (28210)
τηλ. 36800

επόμενη σελίδα