Είδος Μονάδας: Ξεν.Επιπλ.Διαμ.
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 15
Κωδικός τηλεφώνου (28250)
τηλ. 32374

επόμενη σελίδα