Είδος Μονάδας: Κάμπινγκ
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 30
Κωδικός τηλεφώνου (28230)
τηλ. 42125
Είδος Μονάδας: Κάμπινγκ
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 66
Κωδικός τηλεφώνου (28220)
τηλ. 23444
Είδος Μονάδας: Κάμπινγκ
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 54
Κωδικός τηλεφώνου (28220)
τηλ. 31444
Είδος Μονάδας: Κάμπινγκ
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 44
Κωδικός τηλεφώνου (28220)
τηλ. 31111
Είδος Μονάδας: Κάμπινγκ
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 40
Κωδικός τηλεφώνου (28230)
τηλ. 41120
Είδος Μονάδας: Κάμπινγκ
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 33
Κωδικός τηλεφώνου (28210)
τηλ. 31138

επόμενη σελίδα