Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Ιανουάριος - Δεκέμβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 156
Απόσταση από θάλασσα: 200 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (22210)
τηλ. 23831
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Ιανουάριος - Δεκέμβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 227
Απόσταση από θάλασσα: 5 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (22210)
τηλ. 99310
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Απρίλιος - Σεπτέμβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 148
Απόσταση από θάλασσα: 5 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (22210)
τηλ. 98411

επόμενη σελίδα