Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 533
Απόσταση από θάλασσα: 40 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (22290)
τηλ. 62411

επόμενη σελίδα