Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Ιανουάριος - Δεκέμβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 121
Απόσταση από θάλασσα: 200 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (22220)
τηλ. 22500

επόμενη σελίδα