Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Ιανουάριος - Δεκέμβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 21
Απόσταση από θάλασσα: 20 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (27340)
τηλ. 61271
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Ιούνιος - Σεπτέμβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 21
Κωδικός τηλεφώνου (27340)
τηλ. 61268
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 76
Απόσταση από θάλασσα: 20 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (27340)
τηλ. 61270, κινητό 6981018207

επόμενη σελίδα