Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Μάρτιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 46
Κωδικός τηλεφώνου (27330)
τηλ. 56297, fax 210-6858962, κινητό 6978111891

επόμενη σελίδα