Είδος Μονάδας: Κάμπινγκ
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 125
Κωδικός τηλεφώνου (27340)
τηλ. 22672

επόμενη σελίδα