Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 156
Κωδικός τηλεφώνου (22530)
τηλ. 96208

επόμενη σελίδα