Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 156


Στις εγκαταστάσεις
Στα δωμάτια
 
Κωδικός τηλεφώνου (22530)
τηλ. 96208