Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Μάιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 66
Απόσταση από θάλασσα: 10 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (22520)
τηλ. 61788
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 44
Απόσταση από θάλασσα: 10 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (22520)
τηλ. 61212
Είδος Μονάδας: Κάμπινγκ
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 95
Κωδικός τηλεφώνου (22520)
τηλ. 61151
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Μάιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 116
Απόσταση από θάλασσα: 15 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (22520)
τηλ. 61407
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Ιανουάριος - Δεκέμβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 28
Κωδικός τηλεφώνου (22520)
τηλ. 61586
Είδος Μονάδας: Ξεν.Επιπλ.Διαμ.
Μήνες Λειτουργίας: Ιούνιος - Αύγουστος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 37
Απόσταση από θάλασσα: 70 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (22520)
τηλ. 61479
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Απρίλιος - Σεπτέμβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 45
Απόσταση από θάλασσα: 15 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (22520)
τηλ. 61444

επόμενη σελίδα