Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 28
Κωδικός τηλεφώνου (22840)
τηλ. 71231
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 66
Απόσταση από θάλασσα: 30 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (22840)
τηλ. 71334

επόμενη σελίδα