ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ:    Θεσσαλία   >   Μαγνησία   >   Σούρπη - Νηές
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Ιανουάριος - Δεκέμβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 29
Κωδικός τηλεφώνου (24220)
τηλ. 94345

επόμενη σελίδα