ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ:    Θεσσαλία   >   Μαγνησία   >   Άλλη Μεριά
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Ιανουάριος - Δεκέμβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 79
Κωδικός τηλεφώνου (24210)
τηλ. 46509

επόμενη σελίδα