ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ:    Θεσσαλία   >   Μαγνησία   >   Πλατανιά (Πλατανιάς)
Είδος Μονάδας: Ξεν.Επιπλ.Διαμ.
Μήνες Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 28
Απόσταση από θάλασσα: 50 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (24230)
τηλ. 71292
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 56
Απόσταση από θάλασσα: 50 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (24230)
τηλ. 71210
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Μάιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 14
Απόσταση από θάλασσα: 5 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (24230)
τηλ. 71269
Είδος Μονάδας: Κάμπινγκ
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 72
Κωδικός τηλεφώνου (24230)
τηλ. 71260
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 32
Απόσταση από θάλασσα: 90 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (24230)
τηλ. 71240
Είδος Μονάδας: Ξεν.Επιπλ.Διαμ.
Μήνες Λειτουργίας: Ιανουάριος - Δεκέμβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 28
Απόσταση από θάλασσα: 100 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (24230)
τηλ. 71268
Είδος Μονάδας: Ξεν.Επιπλ.Διαμ.
Μήνες Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 40
Απόσταση από θάλασσα: 350 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (24230)
τηλ. 71255

επόμενη σελίδα