ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ:    Θεσσαλία   >   Μαγνησία   >   Πάλτση - Μελανή
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 35
Κωδικός τηλεφώνου (24230)
τηλ. 54210

επόμενη σελίδα