ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ:    Θεσσαλία   >   Μαγνησία   >   Λαύκος
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Ιανουάριος - Δεκέμβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 45
Κωδικός τηλεφώνου (24230)
τηλ. 65144, Fax: 65144

επόμενη σελίδα