Είδος Μονάδας: Επιπλ.Κατ.
Μήνες Λειτουργίας: Μάρτιος - Δεκέμβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 26
Κωδικός τηλεφώνου (26450)
τηλ. 23730, fax 26019, κινητό 6947839155
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 33
Κωδικός τηλεφώνου (26450)
τηλ. 97450

επόμενη σελίδα