Είδος Μονάδας: Ξεν.Επιπλ.Διαμ.
Μήνες Λειτουργίας: Μάιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 44
Απόσταση από θάλασσα: 100 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (26450)
τηλ. 72222, 29175, fax 72221, χειμώνα τηλ. 22832, κινητό 6944460215
Είδος Μονάδας: Νοικ.Δωμ/Διαμ
Μήνες Λειτουργίας: Μάιος - Σεπτέμβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 0
Κωδικός τηλεφώνου (26450)
τηλ 71069
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 34
Απόσταση από θάλασσα: 200 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (26450)
τηλ. 71706
Είδος Μονάδας: Κάμπινγκ
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 29
Κωδικός τηλεφώνου (26450)
τηλ. 71103
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 137
Απόσταση από θάλασσα: 300 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (26450)
τηλ. 71397
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Φεβρουάριος - Νοέμβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 78
Απόσταση από θάλασσα: 40 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (26450)
τηλ. 72215
Είδος Μονάδας: Ξεν.Επιπλ.Διαμ.
Μήνες Λειτουργίας: Ιούνιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 13
Απόσταση από θάλασσα: 100 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (26450)
τηλ. 71990
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Μάιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 102
Απόσταση από θάλασσα: 10 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (26450)
τηλ. 71441
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 43
Απόσταση από θάλασσα: 50 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (26450)
τηλ. 71114

επόμενη σελίδα