Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Μάιος - Σεπτέμβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 106
Απόσταση από θάλασσα: 150 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (26950)
τηλ. 65090, fax 62979
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 99
Απόσταση από θάλασσα: 300 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (26950)
τηλ. 35376, 35430, fax 35429
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Ιανουάριος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 43
Απόσταση από θάλασσα: 100 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (26950)
τηλ. 65087, fax 61881
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 32
Κωδικός τηλεφώνου (26950)
τηλ. 22391
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 94
Κωδικός τηλεφώνου (26950)
τηλ. 27283
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Μάιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 63
Κωδικός τηλεφώνου (26950)
τηλ. 51884
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Ιανουάριος - Δεκέμβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 16
Απόσταση από θάλασσα: 50 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (26950)
τηλ. 28317
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Μάιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 69
Απόσταση από θάλασσα: 150 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (26950)
τηλ. 35300
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Μάιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 31
Απόσταση από θάλασσα: 200 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (26950)
τηλ. 48000
Είδος Μονάδας: Ξεν.Επιπλ.Διαμ.
Μήνες Λειτουργίας: Μάιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 48
Απόσταση από θάλασσα: 20 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (26950)
τηλ. 24393
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 43
Κωδικός τηλεφώνου (26950)
τηλ. 42116
Είδος Μονάδας: Ξεν.Επιπλ.Διαμ.
Μήνες Λειτουργίας: Μάιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 74
Απόσταση από θάλασσα: 100 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (26950)
τηλ. 42201
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Ιανουάριος - Δεκέμβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 212
Απόσταση από θάλασσα: 20 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (26950)
τηλ. 26190
Είδος Μονάδας: Ξεν.Επιπλ.Διαμ.
Μήνες Λειτουργίας: Μάιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 347
Απόσταση από θάλασσα: 100 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (26950)
τηλ. 85004
Είδος Μονάδας: Ξεν.Επιπλ.Διαμ.
Μήνες Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 289
Απόσταση από θάλασσα: 50 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (26950)
τηλ. 85022
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Μάιος - Σεπτέμβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 58
Απόσταση από θάλασσα: 100 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (26950)
τηλ. 51194

επόμενη σελίδα