Είδος Μονάδας: Κάμπινγκ
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 86
Κωδικός τηλεφώνου (27250)
τηλ. 22119
Είδος Μονάδας: Κάμπινγκ
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 45
Κωδικός τηλεφώνου (27250)
τηλ. 51521

επόμενη σελίδα