Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 55
Απόσταση από θάλασσα: 20 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (27230)
τηλ. 22025
Είδος Μονάδας: Κάμπινγκ
Μήνες Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 98
Απόσταση από θάλασσα: 10 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (27230)
τηλ. 23269, fax 28240, κινητό 6973380550
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Ιανουάριος - Δεκέμβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 1130
Κωδικός τηλεφώνου (27230)
τηλ. 95000
Είδος Μονάδας: Κάμπινγκ
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 71
Κωδικός τηλεφώνου (27230)
τηλ. 22761
Είδος Μονάδας: Κάμπινγκ
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 70
Κωδικός τηλεφώνου (27230)
τηλ. 22973
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 109
Απόσταση από θάλασσα: 300 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (27230)
τηλ. 41571
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 19
Απόσταση από θάλασσα: 30 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (27230)
τηλ. 23624
Είδος Μονάδας: Ξεν.Επιπλ.Διαμ.
Μήνες Λειτουργίας: Ιανουάριος - Δεκέμβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 760
Κωδικός τηλεφώνου (27230)
τηλ. 96000

επόμενη σελίδα