Είδος Μονάδας: Κάμπινγκ
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 97
Κωδικός τηλεφώνου (26240)
τηλ. 22951
Είδος Μονάδας: Κάμπινγκ
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 42
Κωδικός τηλεφώνου (26240)
τηλ. 22314
Είδος Μονάδας: Κάμπινγκ
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 73
Κωδικός τηλεφώνου (26240)
τηλ. 22745

επόμενη σελίδα