Είδος Μονάδας: Κάμπινγκ
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 0
Κωδικός τηλεφώνου (26910)
τηλ. 32226
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 23
Κωδικός τηλεφώνου (26910)
τηλ. 32570
Είδος Μονάδας: Κάμπινγκ
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 87
Κωδικός τηλεφώνου (26910)
τηλ. 31469

επόμενη σελίδα