Είδος Μονάδας: Κάμπινγκ
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 120
Κωδικός τηλεφώνου (26930)
τηλ. 71276
Είδος Μονάδας: Κάμπινγκ
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 60
Κωδικός τηλεφώνου (26930)
τηλ. 71249
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Ιανουάριος - Δεκέμβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 62
Απόσταση από θάλασσα: 5 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (26930)
τηλ. 71205

επόμενη σελίδα