Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 15
Κωδικός τηλεφώνου (27550)
τηλ. 52255

επόμενη σελίδα