Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 15


Στις εγκαταστάσεις
Στα δωμάτια
 
Κωδικός τηλεφώνου (27550)
τηλ. 52255