Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 18
Κωδικός τηλεφώνου (22730)
τηλ. 94329
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 18
Απόσταση από θάλασσα: 500 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (22730)
τηλ. 61444
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 20
Κωδικός τηλεφώνου (22730)
τηλ. 22675

επόμενη σελίδα