Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 20


Στις εγκαταστάσεις
Στα δωμάτια
 
Κωδικός τηλεφώνου (22730)
τηλ. 22675