Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 55
Κωδικός τηλεφώνου (22540)
τηλ. 23583

επόμενη σελίδα