Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Μάιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 50
Απόσταση από θάλασσα: 150 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (22540)
τηλ. 23141
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Μάιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 323
Απόσταση από θάλασσα: 10 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (22540)
τηλ. 23500
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Ιανουάριος - Δεκέμβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 23
Απόσταση από θάλασσα: 500 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (22540)
τηλ. 25815
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 55
Κωδικός τηλεφώνου (22540)
τηλ. 23583

επόμενη σελίδα